۷۶۰ هزار خانوار به خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی اضافه می شود/ تأمین مسکن حمایتی

مطلب و یا خبر ۷۶۰ هزار خانوار به خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی اضافه می شود/ تأمین مسکن حمایتی از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد:1 ۷۶۰ هزار خانوار یعنی حدود ۳۰ درصد به خانوارهای تحت پوشش1 نهادهای حمایتی اضافه می شوند که در این برنامه فقط بحث دادن پول نخواهد بود بلکه بحث توانمندسازی هم در…

آخرین جستجو ها