قانون انسداد، ایستادگی اروپا در مقابل را نشان داد

مطلب و یا خبر قانون انسداد، ایستادگی اروپا در مقابل را نشان داد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
عصر خودرو- کارشناس صنعت خودرو گفت: اتحادیه اروپا با اجرای قانون «انسداد» نشان داد که اراده ایستادن در برابر یکجانبه گرایی های را نشان داد اما اینکه چقدر موفق می شود، به حرکت های بعدی و توان…

آخرین جستجو ها