دروازه بان و صاحب اصلی پیراهن شماره یک در جام جهانی کیست؟

مطلب و یا خبر دروازه بان و صاحب اصلی پیراهن شماره یک در جام جهانی کیست؟ از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
سه دروازه بان در نهایت موفق شدند در میان رقبا نظر کارلوس کی روش را به خود جلب کرده و در لیست روسیه حاضر شوند.

آخرین جستجو ها