م 40 درصد قنات های گناباد خشک شده اند؛ ت کمک چندانی نکرد

مطلب و یا خبر م 40 درصد قنات های گناباد خشک شده اند؛ ت کمک چندانی نکرد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مردم گناباد در مجلس شورای ی گفت: 1200 رشته قنات در شهرستان گناباد شناسایی شده که البته 40 درصد آنها خشک شده است.

آخرین جستجو ها