فروش دلار صادرات پسته بالاتر از ۴۲۰۰ تومان

مطلب و یا خبر فروش دلار صادرات پسته بالاتر از ۴۲۰۰ تومان از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
یک فعال اقتصادی به دلیل اوضاع وخیم تولید پسته در سال جاری، ت محصول پسته را از فهرست کالاهای صادراتی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج کند.