جادوی ماندگار راویان خبر

مطلب و یا خبر جادوی ماندگار راویان خبر از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
درگذشت قاسم افشار ذهن ما را به سال ها قبل باز گرداند. به دوران معصومیت. به دهه های ۶۰ و ۷۰. دورانی که مجریان خبر مهم ترین و آشناترین چهره های تلویزیون بودند. دورانی که صدای این مردان و ن خوش صدا، هر کدام پیام و مفهوم خاصی را برای ما منتقل می د. صدا های موقر و سنگین و فا که برایمان از فلان عملیات می گفتند، از فلان بمب گذاری، از فلان پیروزی و فلان فاجعه طبیعی. دورانی که زندگی مان با این صدا ها خو گرفته بود. فقط مجریان خبر نبودند. کودکیمان با صدا و تصویر خانم ها رضایی و خامنه عجین شده است و لحظات آرامش بخش ما با صدا و تصویر جلال مقامی در برنامه دیدنی ها و کلمات و جملات کلیش های بهرام شفیع در ورزش و مردم. یاد حسین پاکدل و دیگر مجریان اصلی شبکه های یک و دو می افتیم که هر روز می آمدند و با کلماتی طولانی و پر آب و تاب و گاه ل کننده ریز برنامه های هر روز را با ما در میان می گذاشتند. قاسم افشار رفت تا ما بازهم یاد آن دوران کنیم. پرونده ای کوچک داریم برای شش مجری خبر که نوجوانی و جوانی ما با صدایشان عجین شده است. قاسم افشار محور این گزارش بازخوانی سبک حرفه ای و سرنوشت گوینده های مشهور خبر بعد از انقلاب است. آن ها که سال ها در قاب تلویزیون دیده می شدند و میلیون ها بیننده چشم به دهانشان می دوختند تا از همه چیز مطلع شوند؛ سرنوشت جنگ، نزاع های خارجی، سخنرانی مسئولان، اعلام کوپن و … گوینده های…

اطلاعات

آخرین جستجو ها