خداحافظی دو شرکت ژاپنی با ایران

مطلب و یا خبر خداحافظی دو شرکت ژاپنی با ایران از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
دو شرکت ژاپنی از بیم تحریم های ، ترک خود از ایران را اعلام کرده اند.

آخرین جستجو ها