دغدغه «سائرون» ؛ تسویه حساب با برخی ائتلاف ها یا تشکیل ت؟

مطلب و یا خبر دغدغه «سائرون» ؛ تسویه حساب با برخی ائتلاف ها یا تشکیل ت؟ از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
در سایه پافشاری ائتلاف سائرون به عدم همپیمانی با ائتلاف ة القانون یا ان الحشد الشعبی در ائتلاف «الفتح»؛ این سوال پیش می آید که آیا صدری ها در شه تسویه حساب با برخی طرف ها هستند یا تشکیل ت.