/ در سینما و تئاتر چه خبر است؟/

مطلب و یا خبر / در سینما و تئاتر چه خبر است؟/ از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
انتخاب بازرس انجمن صنفی نامه نویسان سینما، ب ایی جلسه شورای مرکزی کانون کارگردانان با ارب ، عرضه محصولات جانبی «فیلشاه» و... از جمله خبرهای سینما و تئاتر است.