تکذیب ارائه بسته جدید به ایران در قبال ی دیگر

مطلب و یا خبر تکذیب ارائه بسته جدید به ایران در قبال ی دیگر از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه، ادعای ارائه بسته جدید به ایران در قبال پذیرش توافق جدید در را رد کرد و گفت: چنانچه سایر طرفها بتوانند حقوق مصرح ایران در را رعایت و بطورکامل بدان عمل نمایند در این…

آخرین جستجو ها