برگزاری مراسم بدرقه تیم ملی همراه با بی نظمی/ حضور 23 و تداخل برنامه با افطار

مطلب و یا خبر برگزاری مراسم بدرقه تیم ملی همراه با بی نظمی/ حضور 23 و تداخل برنامه با افطار از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی 2018 روسیه با بی نظمی برگزار شد.