مغرب جبهه پولیساریو را به نقض آتش بس متهم کرد

مطلب و یا خبر مغرب جبهه پولیساریو را به نقض آتش بس متهم کرد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مغرب جبهه پولیساریو را به انجام «تحرکاتی» در منطقه حائل صحرای باختری و «نقض آتش بس» در این منطقه بیابانی مورد مناقشه متهم کرد.