متروی پرند به زودی راه اندازی می شود

مطلب و یا خبر متروی پرند به زودی راه اندازی می شود از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
محمدرضا رضایی کوچی مردم جهرم و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای ی اظهار داشت: اعضای کمیسیون عمران عصر امروز از مسکن مهر پردیس و پرند بازدید د.