ارسال پرونده قاتل ناجا و بنیتا به اجرای احکام

مطلب و یا خبر ارسال پرونده قاتل ناجا و بنیتا به اجرای احکام از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
دادستان تهران از ارسال پرونده قاتل مأمورین ناجادر آشوب های اسفند ۹۶ به اجرای احکام خبر داد و اعلام کرد با توجه به تأیید حکم صادره در دیوان عالی کشور و انجام تشریفات حکم صادره اجرا می شود.

آخرین جستجو ها