بازگشت آرامش به کازرون/برخی از تهران می‎خواستند مردم به خیابان رفته و باانتشارع موضوع راجهانی کنند

مطلب و یا خبر بازگشت آرامش به کازرون/برخی از تهران می‎خواستند مردم به خیابان رفته و باانتشارع موضوع راجهانی کنند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ایسنا نوشت: کازرون در تشریح عوامل موثر در بروز اتفاقات اخیر در این شهرستان محرک های داخلی و خارجی را موثر دانست و گفت: اکنون شهر کازرون آرام است و طرح جداسازی این شهرستان به دلیل انجام برخی اصلاحیه ها…