اقدام های مثبت بانک پارسیان برای وج از اقتصاد تک محصولی

مطلب و یا خبر اقدام های مثبت بانک پارسیان برای وج از اقتصاد تک محصولی از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد مشارکت بانک پارسیان در طرح های فولادی گام مثبتی برای وج از اقتصاد تک محصولی است.