ضرر میلیونی یک بازیکن برای حذف نامش از لیست تیم ملی فوتبال!

مطلب و یا خبر ضرر میلیونی یک بازیکن برای حذف نامش از لیست تیم ملی فوتبال! از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
یکی از بازیکنانی که از لیست ۲۴ نفره تیم ملی خط خورد به قدری از حضورش در جام جهانی اطمینان داشت که حتی قرارداد اسپانسرینگ کفش را هم منعقد کرده بود.