پنجمین جلسه هئیت تحقیق و تفحص از «پالایشگاه کرمانشاه» فردا برگزار می شود

مطلب و یا خبر پنجمین جلسه هئیت تحقیق و تفحص از «پالایشگاه کرمانشاه» فردا برگزار می شود از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس هیئت «تحقیق و تفحص از پالایشگاه کرمانشاه» گفت: پنجمین جلسه این هیئت فردا برگزار می شود و در این جلسه آ ین اطلاعات دریافتی از دستگاه ها بررسی خواهد شد.

آخرین جستجو ها