20 هزار تار زمین در عراق به زیر کشت نیشکر می رود

مطلب و یا خبر 20 هزار تار زمین در عراق به زیر کشت نیشکر می رود از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
اهواز - ایرنا - 20 هزار تار زمین کشاورزی در استان میسان عراق با همکاری شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در خوزستان ، به زیر کشت نیشکر می رود.

آخرین جستجو ها