مشارکت بانک پارسیان در طرح های فولادی

مطلب و یا خبر مشارکت بانک پارسیان در طرح های فولادی از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: مشارکت بانک پارسیان در طرح های فولادی گام مثبتی برای وج از اقتصاد تک محصولی است