غفوری فرد: ای کاش این همه لطفی که رسانه ها الان به هاشمی دارند، در گذشته داشتند

مطلب و یا خبر غفوری فرد: ای کاش این همه لطفی که رسانه ها الان به هاشمی دارند، در گذشته داشتند از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
حسن غفوری فرد، عضو شورای حزب موتلفه طی سخننان در تلویزیون گفت: آقای هاشمی مذاکراتی با اهل سنت داشت که همه را مجاب کرد.