اختلاف ت و مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان در ۱۰ بند

مطلب و یا خبر اختلاف ت و مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان در ۱۰ بند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
نمایندگان مجلس در قانون بودجه سال ۹۷ مقرر د که حقوق کارکنان در سال جاری حداکثر ۲۰ درصد افزایش یابد، اما مصوبه مجلس در این زمینه اختلافاتی بین قوای مجریه و مقننه ایجاد کرده است.