توافق نامه جدید نفتی ایران و انگلیس

مطلب و یا خبر توافق نامه جدید نفتی ایران و انگلیس از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
نخستین موافقتنامه اصولی (hoa) بین المللی نفتی ایران پس از وج از برای توسعه میدان نفتی کرنج با کنسرسیوم بین المللی پرگس امضا شد.

آخرین جستجو ها