اظهارات «حاتمی کیا» از ممنوع ال وجی «جعفر پناهی»

مطلب و یا خبر اظهارات «حاتمی کیا» از ممنوع ال وجی «جعفر پناهی» از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ابراهیم حاتمی کیا در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه از اینکه جعفر پناهی اجازه نیافت به جشنواره کن برود، ابراز تأسف کرد.