تنها شرط قلعه نویی برای ماندن در ذوب آهن اعلام شد

مطلب و یا خبر تنها شرط قلعه نویی برای ماندن در ذوب آهن اعلام شد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان برای ادامه همکاری با این باشگاه درخواست تخصیص بودجه ای مناسب برای حضور قدرتمندانه در آسیا را به هیات مدیره ارایه کرد.