گ : امیدوارم فینال مقابل مارسی، آ ین فینال گریزمن در لباس اتلتیکومادرید نباشد

مطلب و یا خبر گ : امیدوارم فینال مقابل مارسی، آ ین فینال گریزمن در لباس اتلتیکومادرید نباشد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
گ کاپیتان اتلتیکومادرید ابراز امیدواری کرد که آنتوان گریزمن ستاره فرانسوی قرارداد خود را تمدید کند.