بازیکنان استقلال دنبال حل معضل ممنوع ال وجی

مطلب و یا خبر بازیکنان استقلال دنبال حل معضل ممنوع ال وجی از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
فصل برای استقلال تمام شد و بازیکنان این تیم همچون کادر فنی تعطیلات خودشان را آغاز د.