جایگاه های نگهداری دام در خوزستان به صورت ضربتی سمپاشی شد

مطلب و یا خبر جایگاه های نگهداری دام در خوزستان به صورت ضربتی سمپاشی شد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
اهواز - ایرنا - مدیرکل دامپزشکی خوزستان گفت: جایگاه های نگهداری دام در این استان به منظور مبارزه و ریشه کنی انگل های خارجی از جمله ویروس کشنده تب کریمه کنگو به صورت ضربتی سمپاشی شد.

آخرین جستجو ها