از آسیبهای شکر به پوست مطلع شوید

مطلب و یا خبر از آسیبهای شکر به پوست مطلع شوید از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
وقتی انسولین بدن با خوردن غذاهای شیرین، نوشیدنی های شکر دار یا دسرها به مقدار زیاد یا با سرعت زیاد افزایش پیدا کند در بدن و پوست ایجاد هاب می کند. مصرف زیاد شکر باعث شروع فرآیند گلیکاسیون در بدن می…

آخرین جستجو ها