آمار مسمومان قارچ سمی در کشور: 481 نفر

مطلب و یا خبر آمار مسمومان قارچ سمی در کشور: 481 نفر از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
3 تن جان باختند و حال 47 نفر وخیم است پیش از این نیز 5 تن بر اثر مصرف قارچ سمی جان باختند.

آخرین جستجو ها