آنکارا: مصر و به ما اجازه انتقال مجروحان فلسطینی را نمی دهند

مطلب و یا خبر آنکارا: مصر و به ما اجازه انتقال مجروحان فلسطینی را نمی دهند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
معاون نخست ترکیه: هواپیماهای ترکیه ای برای انتقال مجروحان فلسطینی به کشور ما مجبور هستند که در فرودگاه های یا مصر فرود آیند اما تل آویو و قاهره تا به این لحظه به هواپیماهای ترکیه ای اجازه…

اطلاعات

آخرین جستجو ها