عزم جدی کنسرسیوم پرگس برای امضای قرارداد توسعه میدان کرنج

مطلب و یا خبر عزم جدی کنسرسیوم پرگس برای امضای قرارداد توسعه میدان کرنج از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مدیرعامل کنسرسیوم پرگس معتقد است که امضای موافقتنامه اصولی (hoa) توسعه میدان نفتی کرنج بدون عزم جدی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و این کنسرسیوم محقق نمی شد.

آخرین جستجو ها