ایران و روسیه کمیسیون اقتصادی پارلمانی تشکیل می دهند

مطلب و یا خبر ایران و روسیه کمیسیون اقتصادی پارلمانی تشکیل می دهند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مسکو - ایرنا - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی اعلام کرد که به روسیه پیشنهاد شده است که هم راستا با ت های دو کشور، مجالس نیز کمیسیون همکاری اقتصادی تشکیل دهند.