تصویب آیین نامه اجرایی مربوط به حوادث ناشی از وسایل نقلیه

مطلب و یا خبر تصویب آیین نامه اجرایی مربوط به حوادث ناشی از وسایل نقلیه از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
تهران- ایرنا- هیات ت آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را تصویب کرد.

آخرین جستجو ها