بخشی از یک پل بزرگراهی شلوغ در فرانسه فرو ریخت

مطلب و یا خبر بخشی از یک پل بزرگراهی شلوغ در فرانسه فرو ریخت از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری آنلاین: قطعاتی از یک پل در بزرگراهی پر رفت و آمد در فرانسه فرو ریخت.

آخرین جستجو ها