قارچ هایی که 25 نفر را راهی بیمارستان کرد بشناسید

مطلب و یا خبر قارچ هایی که 25 نفر را راهی بیمارستان کرد بشناسید از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


رییس شبکه بهداشت و درمان ماه نشان تاکید کرد: شهروندان به هیچ عنوان قارچ های خودرو را نخورند.


آخرین جستجو ها