ارتباطات: کاربران مقابل دستور قضایی مقاومت می کنند

مطلب و یا خبر ارتباطات: کاربران مقابل دستور قضایی مقاومت می کنند از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


متاسفانه بر اساس شواهد کاربران شبکه های اجتماعی در حال مقاومت در برابر دستور قضایی هستند و این…


آخرین جستجو ها