نامه به بروجردی درباره گزارش تفحص از دوتابعیتی ها

مطلب و یا خبر نامه به بروجردی درباره گزارش تفحص از دوتابعیتی ها از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
در پی انتشار گزارش منتشر شده در برخی رسانه ها با عنوان«متن گزارش تحقیق و تفحص از دو تابعیتی ها» در نامه ای به رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس نکاتی را درباره این گزارش قید کرد.

آخرین جستجو ها