زندگی مخفیانه دلارفروش قاتل در کوهستان

مطلب و یا خبر زندگی مخفیانه دلارفروش قاتل در کوهستان از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مرد چوپان، انش را فروخت و مبلغی هم نزول کرد و برای دلالی دلار به تهران آمد اما وقتی ۴۰۰میلیون تومان از سرمایه اش را از دست داد، دست به جنایت زد. او دیروز در نخستین جلسه بازپرسی جزئیات جنایتش را شرح داد.

آخرین جستجو ها