دستگاه تشخیص حملات و نفوذ سایبری طراحی شد

مطلب و یا خبر دستگاه تشخیص حملات و نفوذ سایبری طراحی شد از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
پژوهشگران گروه ی کنترل تربیت مدرس طی تحقیقی با هدف تشخیص حملات سایبری در شبکه های صنعتی، موفق به طراحی کنترل مقاوم امن با پیاده سازی در فرآیند چهار مخزن شدند.

اطلاعات

آخرین اخبار

آخرین جستجو ها