ترکیه: مصر و به ما اجازه انتقال مجروحان فلسطینی را نمی دهند

مطلب و یا خبر ترکیه: مصر و به ما اجازه انتقال مجروحان فلسطینی را نمی دهند از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
هواپیماهای ترکیه ای برای انتقال مجروحان فلسطینی به کشور ما مجبور هستند که در فرودگاه های یا مصر فرود آیند اما تل آویو و قاهره تا به این لحظه به هواپیماهای ترکیه ای اجازه این امر را نداده اند.

اطلاعات

آخرین جستجو ها