هشدار ایران خودرو در مورد سوء استفاده از فروش پژو 2008

مطلب و یا خبر هشدار ایران خودرو در مورد سوء استفاده از فروش پژو 2008 از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
استفاده از عناوینی از قبیل کارت ، صلح نامه یا ید و فروش حواله غیر قانونی بوده و در صورت وجود مواردی از این قبیل در بازار، می تواند زمینه ای برای کلاهبرداری باشد.