تضعیف ت در شرایط کنونی کار زیبنده ای نیست

مطلب و یا خبر تضعیف ت در شرایط کنونی کار زیبنده ای نیست از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای ی گفت: تضعیف ت در شرایط کنونی توسط هر ی که باشد کار زیبنده ای نیست.

آخرین جستجو ها