ترکیه: عفرین را به هیچ عنوان به اسد پس نخواهیم داد

مطلب و یا خبر ترکیه: عفرین را به هیچ عنوان به اسد پس نخواهیم داد از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
«رجب آکداغ» معاون نخست ترکیه: این مسئله که ترکیه کنترل عفرین را به ت بشار اسد تحویل خواهد داد به هیچ عنوان مطرح نیست. هدف ما در عفرین محافظت از امنیت ترکیه در برابر گروه های تروریستی کُرد است.