ضرغامی: خدا را شکر تلویزیون دست ت ها نیست

مطلب و یا خبر ضرغامی: خدا را شکر تلویزیون دست ت ها نیست از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ضرغامی گفت: اگر صدا وسیما بیافتد دست ت، مردم بدبخت می شوند. خدا پدر آن انی که در خبرگان نشستند و صدا وسیما را دست ت ندادند، بیامرزد، دست هر تی چه بود و چه !

آخرین جستجو ها