« »؛ محور رایزنی اروپا و دبیرکل سازمان ملل

مطلب و یا خبر « »؛ محور رایزنی اروپا و دبیرکل سازمان ملل از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس شورای اروپا از « » به عنوان محور رایزنی خود با دبیرکل سازمان ملل نام برد.