رئیس جمهور به ترکیه می رود

مطلب و یا خبر رئیس جمهور به ترکیه می رود از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
طی روزهای آتی به ترکیه سفر خواهد کرد.

آخرین جستجو ها