ماه رمضان چگونه انسان را به یقین می رساند؟

مطلب و یا خبر ماه رمضان چگونه انسان را به یقین می رساند؟ از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
خداوند عزّ و جلّ فرمود: آنچه روزه به جای می گذارد کم خوردن و کم گفتن و عبـادت می باشدو دوّم سکوت است و سکوت از خود حکمت به جای می گذارد و حکمت معرفت به جای می گذارد.

آخرین جستجو ها