انتقاد یک حزب اصلاح طلب از عملکرد سازمان محیط زیست

مطلب و یا خبر انتقاد یک حزب اصلاح طلب از عملکرد سازمان محیط زیست از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
یک حزب اصلاح طلب از عملکرد ضعیف مدیریتی سازمان حفاظت محیط زیست در قبال مسائل زیست محیطی کشور انتقاد کرد.

آخرین جستجو ها