فرصتی برای حضور در دیدار با انقلاب

مطلب و یا خبر فرصتی برای حضور در دیدار با انقلاب از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
اگر شما در دیدار دانشجویی با معظم انقلاب حاضر بودید و فرصت صحبت داشتید مهمترین نکته ای که بیان می کردید چه بود؟